Дневна зона

Проект на дневна зона с кухня

Локация: гр. София
Площ: 29 м²