Dry wall

СУХО СТРОИТЕЛСТВО

СТЕНИ

  • Преградни стени
  • Предстенни обшивки
  • Шахтови стени
  • Стенни облицовки
  • Стая в стая
  • Външни стени

ТАВАНИ

  • Тавани от гипсокартон
  • Акустични тавани
  • Свободно премостващи тавани
  • Растерни тавани

ПОДОВЕ

  • Сухи подове
  • Повдигнати подове

СПЕЦИАЛНИ СИСТЕМИ

  • Fireboard
  • Safeboard
  • Плъзгащи врати
  • Огнезащитни облицовки на греди и колони

Съвременен подход

Системите за сухо строителство дават съвременни и устойчиви решения в модерното строителство и предоставят различни възможности и свобода за дизайн в интериора. Съчетават добро съотношение между цена и качество, бърз монтаж и съкращават значително срока на строителните работи. Покриват изискванията за звуко и топлоизолация, акустика и пожароустойчивост, свеждат до минимум всички мокри процеси характерни за конвенционалното строителство.